Historik över silverprisets utveckling

Nedan återfinns grafer som visar silverprisets historiska utveckling. Vi har valt att frångå internationell standard och presentera denna data i SEK per gram silver, snarare än USD per troy ounce silver. Detta på grund av att vi tycker att en representation i SEK per gram silver gör det mycket enklare att få en känsla för ev. fluktuationer i kursen. Dagsaktuell silverkurs hämtas från ICON Web Services, medan historisk data över silverpriset (2015-09-26 och bakåt) har hämtats från Quandl.

plus500

Handla silver (ditt kapital i riskzonen) >>